Berita gembira daripada Allah

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: (Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja); dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga; mereka beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal selama-lamanya. Sesungguhnya Allah, menyediakan di sisi-Nya pahala yang besar. (Taubah: 20-22)

Ibnu Jarir berkata: Orang yang beriman membenarkan dengan tauhidnya. Berhijrah dan berjihad menentang orang Musyrikin pada agama Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. Itulah sebesar-besar darjat dan setinggi-tinggi kedudukan berbanding dengan hanya pemberi minum bakal haji, pemakmur Masjidil Haram daripada kalangan Musyrikin.

Sayyid Quthub berkata: “Selepas pengumuman pemutusan hubungan dengan kaum Musyrikin, maka tidak ada apa-apa keuzuran dan alasan lagi bagi mereka yang tidak mahu berperang dengan kaum Musyrikin. Begitu juga di sana tidak ada sebab yang membuat mereka teragak-agak untuk menafikan kaum Musyrikin daripada mengunjungi Baitullah dan mengimarahkannya walaupun kerja-kerja ini telah dilakukan oleh kaum Musyrikin pada zaman Jahiliah.

Di sini rangkaian ayat-ayat ini menolak kaum Musyrikin sebagai golongan manusia yang berhak mengimarahkan rumah-rumah Allah, kerana hak ini adalah khusus untuk mereka yang beriman kepada Allah dan melaksanakan segala tugas-tugas yang diwajibkan ke atas mereka. Pengendalian kaum Musyrikin mengimarahkan Baitullah di zaman Jahiliah dan menguruskan bekalan air kepada jamaah haji tidak dapat mengubahkan dasar ini.

Ayat ini menghadapi perasaan-perasaan yang tidak sihat yang berkecamuk di dalam hati sesetengah Muslimin yang belum mempunyai pandangan yang terang terhadap dasar agama.”

Penulis merasa terpanggil untuk membincangkan sedikit berkaitan pembahagian hijrah. Dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah membahagikan hijrah kepada beberapa jenis. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Id iaitu nama perkataan hijrah diberi kepada beberapa bahagian atau perkara:

Hijrah pertama ke Habsyah ketika golongan kufar menyakiti para sahabat.

Hijrah kedua dari Mekah ke Madinah.

Hijrah ketiga iaitu hijrah pelbagai kabilah dan kaum kepada Nabi SAW untuk mempelajari hukum syarak. Kemudian mereka pulang ke halaman masing-masing dan mengajar kaum mereka sendiri.

Hijrah keempat iaitu hijrah siapa yang memeluk Islam di kalangan penduduk Mekah datang mengunjungi Nabi SAW kemudian pulang semula ke Mekah.

Hijrah kelima iaitu sesiapa yang berhijrah daripada segala larangan Allah. (Lihat Ihkam al-Ahkam 1/11)

Sementara itu, Ibnu al-Qayyim menyebut Hijrah terbahagi kepada dua:

Hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain.

Hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasul-Nya, iaitu hijrah yang mengandungi (daripada) dan (kepada). Iaitu hijrah dengan hatinya daripada cinta selain Allah kepada cinta kepada-Nya. Daripada ubudiyyah selain-Nya kepada ubudiyyah Allah. (Lihat al-Risalah al-Tabukiah hal. 24-25)

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Bicara_Agama/20131213/ba_02/Berita-gembira-daripada-Allah#ixzz2naWwT1HM
© Utusan Melayu (M) Bhd

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts